Open post

ขอเชิญส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจิตอาสา ของชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บันทึกข้อความที่ อว 0646.05/ว 319ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เอกสารแบบฟอร์มโครงการ รายชื่อชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567...

Open post

ลอยกระทงออนไลน์กับราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง “ไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีพันธกิจสำคัญในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีการดำเนินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ ดำเนินงานภายใต้ D ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามโมเดลการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chaiyaphum Model ABC – 6D ที่มีพื้นครอบคลุม ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในด้านศิลปวัฒนธรรม มุ่งเป้าที่จะริเริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็นเทศกาล เป็นคาร์นิเวิล ที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอยที่จะมาท่องเที่ยว มาสัมผัสวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ของชัยภูมิ และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนก็จะมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการจัดงาน SAHONG FESTIVAL เทศกาลไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...

Open post

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2564

21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการสานสานประเพณีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ตำบลนาเสียว อำเอภเมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์คุณณัญญาฐ์ คงนาวัง) เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ได้จัดเตรียมภัตตาหารเพล ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป อีกด้วย...

Open post

สมัครนักศึกษาวิชาทหาร 64

ช่องทางการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง :ที่เคาเตอร์ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ในวันและเวลาราชการ)2. สมัครทางไปรษณีย์ :(ส่งถึง) งานกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 36000 ...

Open post

เส้นทางสู่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018

“…หากคนเราทำในสิ่งที่เรารัก สิ่งดีดีจะตามมาภายหลังเอง…” คำกล่าวที่ตกผลึกจากประสบการณ์ของ“น้องมอส” น้ำอ้อย ชนะพาลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่น 14ดีกรี “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018” ในการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา “…มอสมีเป้าหมายที่ตนเองฝันคือเส้นทางนางงาม อันดับแรกตั้งเป้าหมายแล้วแน่วแน่ที่จะไปให้ถึง มอสคิดเสมอว่า สักวันหนึ่งต้องไปยืนอยู่บนเวทีระดับประเทศและทำความฝันของเราให้สำเร็จ ลงมือทำและทำให้เต็มที่ ส่วนผลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้เราลงมือทำและทำมันด้วยใจทุกอย่างจะออกมาดีเอง…” เส้นทางที่เธอฝัน กว่าจะสำเร็จในเวทีระดับประเทศ และกำลังจะก้าวสู่ระดับโลกย่อมไม่ได้ “โรยด้วยกลีบกุหลาบ” อย่างแน่นอน เธอเริ่มสะสมประสบการณ์จากเวทีเล็กๆ ตั้งแต่ ประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในปี 2555ประกวดตามเวทีต่างๆทั้งในจังหวัดชัยภูมิและภูมิภาคอื่นๆ รางวัลที่เธอได้รับนั้นฟังแล้วต้องทึ่งในความสามารถ เพราะเธอกวาดรางวัลมาแล้วหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นธิดาพญาแล จังหวัดชัยภูมิ 2558 นางงามเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2558 ธิดาสลุงหลวง จังหวัดลำปาง 2558 นางงามหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ 2559 ธิดาผ้าหมี่-ขิด จังหวัดอุดรธานี 2560 มิสแกรนด์ภูเก็ต 2018 นี่ยังไม่นับรวมรางวัลรองชนะเลิศอีกหลายรางวัล อาจพูดได้เต็มปากว่า “เหนือจรดใต้”...

Scroll to top