ประกาศ ฯ เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครองการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศฯ เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครอง การจัดทำประกันการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำประจำปีการศึกษา 2567 ที่ 590/ 2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top