กว่าจะเป็นครูแก้ว


เส้นทางของคนธรรมดาคนหนึ่ง จากดินแดนผีตาโขน
มุ่งตามฝันที่ราชภัฏชัยภูมิ เธอผ่านสิ่งใดมาบ้างกว่าจะมีวันนี้

สวัสดีครับ ครูแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top