Open post

ประกาศ ฯ เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครองการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศฯ เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครอง การจัดทำประกันการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำประจำปีการศึกษา 2567 ที่ 590/ 2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567...

Open post

ประกาศฯ เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ 591 / 2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

อ่านประกาศฯ...

Open post

รับสมัครนักศึกษา พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ฯ ประจำปี 2567

แนวทางและกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใบสมัคร...

Open post

ประกาศกำหนดให้บริการกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยฯ...

Scroll to top