ประกาศฯ เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ 591 / 2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

อ่านประกาศฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top