ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระเบียบการขอรับทุนฯ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ใบสมัครฯ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

เอกสารประกอบการขอรับทุนฯ

ที่รายการจำนวน
1.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)1 ฉบับ
3.หนังสือรับรองความประพฤติ1 ฉบับ
4.ใบรับรองผลการศึกษา1 ฉบับ
5.ใบสมัครขอรับทุนฯ (พร้อมติดรูปถ่าย)1 ชุด

หมายเหตุ :
1. เอกสารประกอบตามข้อ 3 หนังสือรับรองความประพฤติ สามารถกรอกแบบฟอร์มและยื่นขอได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. เอกสารประกอบตามข้อ 4 ใบรับรองผลการศึกษา สามารถพิมพ์จากระบบรายงานผลการเรียน คลิก ดูผลการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาได้เป็นการอนุโลม แต่เมื่อท่านผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน ต้องส่งฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ท่านสามารถยื่นขอใบรายงานผลการเรียนแบบออนไลน์ได้ที่ คลิก ยื่นแบบคำร้องบกศ6ใบรายงานผลการเรียน หรือติดต่อโดยตรงที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top