Open post

ประกาศ ฯ เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครองการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศฯ เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครอง การจัดทำประกันการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำประจำปีการศึกษา 2567 ที่ 590/ 2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567...

Open post

ประกาศกำหนดให้บริการกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยฯ...

Open post

ลอยกระทงออนไลน์กับราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง “ไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีพันธกิจสำคัญในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีการดำเนินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ ดำเนินงานภายใต้ D ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามโมเดลการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chaiyaphum Model ABC – 6D ที่มีพื้นครอบคลุม ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในด้านศิลปวัฒนธรรม มุ่งเป้าที่จะริเริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็นเทศกาล เป็นคาร์นิเวิล ที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอยที่จะมาท่องเที่ยว มาสัมผัสวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ของชัยภูมิ และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนก็จะมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการจัดงาน SAHONG FESTIVAL เทศกาลไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...

Open post

คะแนนรวมสุงสุดอันดับ 1 ประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับทีม To be number one มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการสร้างผลงานคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 จากผู้ส่งผลงานร่วมประกวด จำนวน 16 สถาบัน ในการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ยาเสพติดคือพิษร้ายทำลายครอบครัว” ตามโครงการประกวดคลิปรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่อังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา...

Scroll to top