ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ

ที่เอกสารประกอบจำนวน
1.แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯจำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)จำนวน 1 ฉบับ
4.หนังสือรับรองความประพฤติ ** จำนวน 1 ฉบับ
5.ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 **จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)จำนวน 1 ฉบับ
7.แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ Pdfจำนวน 1 ชุด
8.รูปภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา และความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ Pdfจำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ :
1. เอกสารประกอบตามข้อ 4. หนังสือรับรองความประพฤติ สามารถกรอกแบบฟอร์มและยื่นขอได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.เอกสารประกอบตามข้อ 5 ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถพิมพ์จากระบบรายงานผลการเรียน คลิก ดูผลการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาได้เป็นการอนุโลม แต่เมื่อท่านผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน ต้องส่งฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ท่านสามารถยื่นขอใบรายงานผลการเรียนแบบออนไลน์ได้ที่ คลิก ยื่นแบบคำร้องบกศ6ใบรายงานผลการเรียน หรือติดต่อโดยตรงที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3. เอกสารที่เป็นสำเนา “ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top