รางวัลบุคคลอาสาแบบอย่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ
นายวุฒินันท์ วะการินทร์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา
นางสาวชลลิดา สงวนรัมย์ ประธานสภานักศึกษา
ที่ได้รับยกย่องจากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสาสมัครแบบอย่าง”
ในโครงการอาสาสมัครในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top