Open post

ประกาศ ฯ เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครองการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศฯ เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครอง การจัดทำประกันการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำประจำปีการศึกษา 2567 ที่ 590/ 2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567...

Open post

ประกาศฯ เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ 591 / 2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

อ่านประกาศฯ...

Open post

ประกาศการเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศการเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ ๕๙๕/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖...

Open post

ประกาศการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ ๕๙๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖...

Open post

ประกาศฯการทำประกันอุบัติเหตุฯ 64

ประกาศฯ การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564...

Scroll to top