ทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน

เนื่องด้วย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท จำนวน 2 คน/มหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของนักศึกษา ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน

เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาฯ

รหัสเอกสารชื่อเอกสารหมายเหตุ
CPRU 001ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
CPRU 002แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านนักศึกษา
CPRU 003แบบฟอร์มความเรียงแสดงความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา
CPRU 004หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
CPRU 005ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมพิมพ์จากระบบ https://regis.cpru.ac.th/
CPRU 006แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงรางวัล/กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยฯ

.📣 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2565
👉 ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่
ช่องทางที่ 1 : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : kongkit.cpru@gmail.com
ช่องทางที่ 2 : กล่องรับเอกสาร งานกิจการนักศึกษา (ประตู 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
♥ สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ : 13 มกราคม 2565 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
📣 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน : 13 มกราคม 2565 ที่ Website : http://sac.cpru.ac.th.📣

CPRU 001 : ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

CPRU 002 : แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านนักศึกษา (ภาพถ่ายภายในบ้านและภายนอกบ้าน)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

CPRU 003 : แบบฟอร์มความเรียงแสดงความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

CPRU 004 : หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

CPRU 005 : ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (พิมพ์จากระบบ https://regis.cpru.ac.th/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top