ผ่อนผันทหาร

ประกาศผ่อนผันทหารฯ 65

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันทหารฯ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

สรุปรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565

รอบที่ 1 (1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564)

ที่ชื่อ – สกุลภูมิลำเนาทหารวันยืนเอกสารการตรวจสอบเอกสารสถานะการส่งเอกสารไปยังสัสดีจังหวัด
1นายจักรกฤษณฺ ธงเฉลิม7 ก.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
2นายธนพล ปราณีตพลกรัง8 ก.ย. 2564 เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
3นายธนโชค ทานกิ่ง8 ก.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
4นายพิเชษฐ์ ตู้ประเสริฐ10 ก.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
5นายอภิสรา ทองลี21 ก.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
6นายศรชัย เจ้ากอก 23 ก.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
7นายวิทวัฒน์ บุษย์ศรี28 ก.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
8นายถนอมศักดิ์ เกิดสมบูรณ์6 ต.ค. 2564 เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
9นายอรัญ วรรณรส8 ต.ค. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
10นายบุญทัน ขงจรกลาง26 ต.ค. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
11นายทักษิณ จูงกลาง27 ต.ค. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
12นายพลเทพ ชุ่มขุนทด29 ต.ค. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
13นายวศิน ถามูลเลศ2 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
14นายณัฐภพ ถิ่นชีลอง2 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
15นายธนภัทร ไชยเดช2 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
16นายธนภูมิ ไชนเดช 2 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
17นายเอกกวี กองจันทร์ 2 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
18นายอรรถพล จันทร์เรือง2 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
19นายศิขริน คุ้มกุดขมิ้น4 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
20นายพีรพัฒน์ จำเริญลาภ 5 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
21นายทินวัตร เพียกขุนทด 10 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
22นายชนาธิป ผดุงรมัย12 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
23นายเอกลักษณ์ มาวงศ์นอก 12 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
24นายเกียติศักดิ์ บุตรวุธ17 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
25นายสหวุฒิ ทองมี 19 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
26นายชินวัช โครตโนนกอก23 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
27นายณัฐพงษ์ แสงสุภา26 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
28นายพรหมจักร์ โนนทอง 29 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
29นายธนภัทร อ่อนเอื้อน29 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น
30นายพีรณัฏฐ์ แสนสิงห์ 30 พ.ย. 2564เอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น

รอบที่ 2 (1 ธันวาคม 64 – 10 กุมภาพันธ์ 65)

ที่ชื่อ – สกุลภูมิลำเนาทหารวันยืนเอกสารการตรวจสอบเอกสารสถานะการส่งเอกสารไปยังสัสดีจังหวัด
1นายภูมิพิสิทธิ์ เจริญเนตร1 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
2นายณัฐวุฒิ จันทรอวง1 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
3นายภัทราวุธ น่วมสำโรง3 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
4นายปรินทร เวชสัสถ์3 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
5นายฉัตรชัย ชาตรี 8 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
6นายราชฏมิ พาป้อ15 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
7นายกฤษฎา แก้วดอนรี15 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
8นายสันติธร ศรีชัยภูมิ16 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
9นายพงศกร ธนูรัตน์16 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
10นายนที โพธิ์ศรี16 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
11นายอภิชัย พรมวงศ์สา21 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
12นายยสินธร สิกธดา24 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
13นายกุลเดช เพชรตะกั่ว24 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
14นายภาณุวิชญ์ ภู่อยู่27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
15นายอภิเชษฐ์ สิงห์คำ27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
16นายนภัสกร แซวจันทึก27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
17นายบัญญวัต กอหญ้ากลาง27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
18นายทิตพงศ์ ภูจันทึก27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
19นายอภิสิทธ์ แย้มฎีกา27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
20นายชุติพนธ์ โพธิ์ษาราช27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
21นายธีรวัตร ขวางกระโทก27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
22นายปรีชา ย่ากระโทก27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
23นายณัฐพล สุดแสน27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
24นายสิทธิศักดิ์ พรมแดง27 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
25นายวิสุทธิศักดิ์ สำเภาน้อย29 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
26นายจักรกฤษณ์ เฉ่งสูงเนิน29 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
27นายชิตพล สกิดรัมย์29 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
28นายสิทธิเดช แขมกระโทก30 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
29นายพิพัฒณ์ พันธุ์กิ่ง30 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
30นายธีรยุทธ มณีแสง30 ธ.ค. 2564เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
31นายกิตติศักดิ์ หลำแจง4 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
32นายธราเทพ เยี้ยมผา5 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
33นายศิริวัฒน์ นาหนองแซง5 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
34นายกิตติคุณ สาระธรรม5 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
35นายนวมินทร์ กุนะ7 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
36นายนันทชัย น้อมแก้ว10 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
37นายณัฐพร โชคเหมาะ12 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
38นายเจกพล หกขุนทด12 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
39นายจักรกฤษณ์ เหลี่ยมพล13 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
40นายเสน่ห์ สอนโก่ย20 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
41นายวุฒินันท์ ชมชื่น24 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
42นายพิชิตชัย แสงสี24 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
43นายณัฐพล คูณขุนทด26 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
44นายโกมินทร์ พงษ์สระพัง26 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
45นายอภิวัฒน์ มั่นใจ27 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
46นายกฤตกาญจน์ งวดชัย31 ม.ค. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
47นายจิตรภาณุ ช่วยอุปการ2 ก.พ. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
48นายอัครเดช บุญกลาง2 ก.พ. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
49นายเกรียงไกร สินธุ์บัว2 ก.พ. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
50นายโพณรงค์ หาญอาสา3 ก.พ. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ
51นายต่อศักดิ์ ใจกล้า3 ก.พ. 2565เอกสารครบถ้วนกำลังดำเนินการ

Scroll to top