ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2562


โปรดกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า
และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึก CPRU Limited edition


วิดิทัศน์แสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


วีดิทัศน์ประมวลภาพความทรงจำ– ตัวอย่างเกียรติบัตร –
Spread the love
Scroll to top