ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์


  1. แบบสัมภาษณ์นี้ จัดทำโดยงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  2. มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกลเม็ดเคล็ดลับของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา แล้วประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยจะนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออนไลน์ มารวบรวม และถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจสู่รุ่นน้องต่อไป

Scroll to top