ข้อมูลประกอบการให้บริการ


ชื่องานที่ให้บริการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
หน่วยงานที่ให้บริการงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 3 เดือน (นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนได้รับเงิน)
ช่องทางการให้บริการ1. แบบ Onsite :
เคาเตอร์บริการ สำนักงานงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
2. แบบ Online
– ทางโทรศัพท์ : 044 – 815111 ต่อ 1102
– Facebook : งานกองทุนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  (ในวันและเวลาราชการ)
ค่าธรรมเนียมไม่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง  ขั้นตอนและกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567
3. ประกาศขั้นตอนและกำหนดการ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมไทยช่วยไทย ปีการศึกษา 2567
4. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและคำนวนเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจิตอาสา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566


คู่มือการเข้าใช้ระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (ระบบ DSL)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [8.62 MB]

ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิณ เวลานี้ ต้องทำอะไร !เกี่ยวกับชั่วโมงจิตอาสา

การดำเนินงานของผู้กู้ยืมประจำภาคเรียนที่ 1/2567
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ที่ศึกษาในสาขาวิชาเดิม) (สัญญากู้เดิม)

Scroll to top