MOU วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน” และการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 มีนาคม 2562 หน่วยศิลปวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยอาจารย์ คุณัญญาฐ์ คงนาวัง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ การจัดทำ “วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน” และการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙) ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top