torsakun.com
torsakun.com


กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

#กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559 &# …

2018-01-19 10:23:54รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 “ผีตาโขนเกมส์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 833/2560 เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาล …

2017-11-22 15:39:52ผลการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สระหงส์เกมส์ ครั้งที่ 18

ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บ …

2017-08-31 12:52:55


สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 18 “สระหงส์เกมส์”

Download คลิก : สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสระหงส์เกมส์ ครั้งที่ 18

2017-08-25 17:22:57ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืม กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้ยืม (นศ. ชั้นปีที่ 1/2559)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากทางกองทุน กรอ. ว่า ขณะนี้ ทางกองทุนฯ ได้พิจารณาผ่อนผันให้มหาวิทยา …

2017-05-05 14:07:44


Download หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

1. หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ คลิก หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 2. …

2017-03-30 12:00:50เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com