torsakun.com
torsakun.com


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐

Download คลิก : คำสั่งปฏิบัติหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตร60

2018-03-09 09:34:29ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและคำนวณเวลา การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาฯ พ.ศ.2561

 Download คลิก : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและคำนวณเวลา การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาฯ พ.ศ. 2561

2018-03-02 15:38:23กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559

 Download : กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต 60

2018-02-15 09:28:34


กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

#กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559 &# …

2018-01-19 10:23:54รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 “ผีตาโขนเกมส์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 833/2560 เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาล …

2017-11-22 15:39:52ผลการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สระหงส์เกมส์ ครั้งที่ 18

ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บ …

2017-08-31 12:52:55


เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com