torsakun.com
torsakun.com

รับสมัรกีฬา ราชภัฏ 59

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 833/2560
เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 “ผีตาโขนเกมส์)
————————————————————————
ติดต่อสอบถามหรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560 ณ งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ในวันและเวลาราชการ)
———————————————————————–
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร (ติดต่อรับด้วยตนเองที่กองกิจการนักศึกษาฯ)
2.บัตรประจำตัวนักศึกษา
3.บัตรประจำตัวประชาชน
———————————————————————–


sac.cpru 2017-11-22 15:39:52

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com