torsakun.com
torsakun.com

 

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงานช่วงเวลาเลิกเรียนหรือวันหยุด

1. เพศชายหือหญิงที่สนใจ และมียานพาหนะเป็นของตัวเอง

2.เป็นบุคคลในจังหวัดชัยภูมิสามารถออกทำงานในต่างอำเภอได้

นักศึกษาที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ติดต่อ พี่อุ้ม ตวงทิพย์  ขุนโนนเขวา (ทำงานระหว่างเรียน)

โทร.044-81510814055615_753198478117063_332849911_n


sac.cpru 2016-08-29 10:26:18

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com