ประกาศฯผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

แบบฟอร์มขอผ่อนผันทหาร

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันทหาร ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ชื่อ – สกุลภูมิลำเนาทหาร วันที่ยื่นเอกสารหมายเหตุ
1นายจักรกฤษณ์ ธงเฉลิมชัยภูมิ07-09-64เอกสารครบถ้วน
2นายธนพล ปราณีตพลกรังนครราชสีมา08-09-64เอกสารครบถ้วน
3นายชนะโชค ทานกิ่งนครราชสีมา08-09-64เอกสารครบถ้วน
4นายพิเชษฐ์ ตู้ประเสริฐชัยภูมิ10-09-64เอกสารครบถ้วน
5นายอภิสรา ทวงลีชัยภูมิ21-09-64เอกสารครบถ้วน
6นายศรชัย เฮ้ากอกชัยภูมิ23-09-64เอกสารครบถ้วน
7นายวิทวัฒน์ บุษย์ศรีนครราชสีมา28-09-64เอกสารครบถ้วน
8 ถนอมศักดิ์ เกิดสมบูรณ์ ชัยภูมิ06-10-64 เอกสารครบถ้วน
9นายบุญทัน ขอจรกลาง นครราชสีมา26-10-64เอกสารครบถ้วน
10นายทักษิณ จูงกลางนครราชสีมา27-10-64เอกสารครบถ้วน
11นายพลเทพ ชุ่มขุนทดนครราชสีมา29-10-64เอกสารครบถ้วน
12นายวศิน ถามูลเลศนครราชสีมา2-11-64เอกสารครบถ้วน
13นายณัฐภพ ถิ่นชีลองชัยภูมิ2-11-64เอกสารครบถ้วน
14นายธนภัทร ไชยเดชชัยภูมิ2-11-64เอกสารครบถ้วน
15นายธนภูมิ ไชยเดชชัยภูมิ2-11-64เอกสารครบถ้วน
16นายเอกกวี กองจันทร์ชัยภูมิ2-11-64เอกสารครบถ้วน
17นายอรรถพล จันทร์เรืองนครราชสีมา2-11-64เอกสารครบถ้วน
18นายศิขริน คุ้มกุดขมิ้นชัยภูมิ4-11-64เอกสารครบถ้วน
19นายพีรพัฒน์ จำเริญลาภชัยภูมิ5-11-64เอกสารครบถ้วน
20นายทินวัตร เบียกขุนทดนครราชสีมา10-11-64เอกสารครบถ้วน
21นายชนาธิป ผดุงสมัยกาฬสินธุ์12-11-64เอกสารครบถ้วน
22นายอรัญ วรรณรสร้อยเอ็ด8-10-64เอกสารครบถ้วน
23นายเอกลักษณ์ มาวงศ์นอกขอนแก่น12-11-64เอกสารครบถ้วน
24นายเกียรติศักดิ์ บุตรวุธบุรีรัมย์17-11-64เอกสารครบถ้วน
25นายสหวุฒิ ทองมีชัยภูมิ19-11-64เอกสารครบถ้วน
26นายชินวัช โคตรโนนกอกชัยภูมิ23-11-64เอกสารครบถ้วน
27นายณัฐพงษ์ แสงสุภาอุบลราชธานี26-11-64เอกสารครบถ้วน
28นายพรหมจักร์ โนนทองชัยภูมิ29-11-64เอกสารครบถ้วน
29นายธนภัทร อ่อนเอื้อนขอนแก่น29-11-64เอกสารครบถ้วน
30นายพีรณัฎฐ์ แสนสิงห์ขอนแก่น30-11-64เอกสารครบถ้วน
31นายภูมิพิสิษฐ์ เจริญเนตรชัยภูมิ30-11-64เอกสารครบถ้วน
32นายณัฐวุฒิ จันทรดวงชัยภูมิ1-12-64เอกสารครบถ้วน
33นายภัทราวุธ น่วมสำโรงนครราชสีมา3-12-64เอกสารครบถ้วน

Scroll to top