ติดต่องานกิจการนักศึกษา


ที่ตั้ง : งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ที่อยู่ : 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044 – 815111 ต่อ 1102 ,1103
E-mail : Kongkit.cpru@gmail.com
Website : http://sac.cpru.ac.th


Spread the love
Scroll to top