torsakun.com
torsakun.com

แบนเน่อ รายงานตัวบัณฑิต 61

#กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559
————————–
#คุณสมบัติ
1.บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สามารถรายงานตัวเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องปรากฏรายชื่อในระบบตรวจสอบรายชื่อhttp://regis.cpru.ac.th/bundit/ เท่านั้น
2.การรายงานตัวบัณฑิตให้ยึดตามห้วงเวลาที่กำหนดตามปริญญา(รายละเอียดดังภาพ)
————————–
#เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.ชำระค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิต จำนวน 500 บาท
————————–
#คำถามที่พบบ่อย
1.ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมารายงานตัวด้วยตัวท่านเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือเพื่อนมารายงานตัวแทนได้
2.บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ #ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ต้องมารายงานตัว
3.บัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่เป็นภิกษุ #ไม่ต้องมารายงานตัว
————————–
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
044-815108 หรือที่เคาเตอร์งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


sac.cpru 2018-01-19 10:23:54

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com