torsakun.com
torsakun.com

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “แนะแนวอาชีพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ”

ในวันที่ 15-17 กันยายน 2559 ผู้สนใจ ติดต่องานแนะแนวและสหกิจศึกษา

กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตวงทิพย์  ขุนโนนเขวา (อุ้ม)  044-815108// 084-3836628

ศึกษาข้อมูล คลิกที่นี่

สแกน_25590829 สแกน_25590829 (2) สแกน_25590829 (3)


sac.cpru 2016-08-29 14:56:46

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com