torsakun.com
torsakun.com

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คลิก : ใบสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร มรภ.ชัยภูมิ 60 หมายเหตุ : โปรดกรอกข้อมูลในใบส …

2017-06-21 15:33:54


ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ศึกษาข้อมูลฯ คลิก คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2017-06-07 10:15:59


ประกาศฯ การเสนอเงื่อนไข การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ คลิก : ประกาศเสนอเงื่อนไงประกันอุบัติเหตุ ปี 2560

2017-05-18 10:24:03


ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืม กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้ยืม (นศ. ชั้นปีที่ 1/2559)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากทางกองทุน กรอ. ว่า ขณะนี้ ทางกองทุนฯ ได้พิจารณาผ่อนผันให้มหาวิทยา …

2017-05-05 14:07:44


ประกาศ ผลการตรวจรับรองโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รอบเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 (กิจกรรมตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2559)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการรับรอง ดูได้ตาม link ด้านล่างนี้ https://1drv.ms/b/s!AmTqxZafQ-pI …

2017-04-28 10:25:38

Download หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

1. หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ คลิก หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 2. …

2017-03-30 12:00:50


torsakun.com
ลิงค์บริการ

FOLLOW ON

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com